Zepředu, shora, skrytě

Pokud se bavíme o využití dodatečně montovaných druhů, máme zpravidla pouze dvě možnosti umístění. Největší částí je lamelový box – tedy schránka, zpravidla hliníková, do níž se navinují vlastní pohyblivě spojené lamely. Tento box také obsahuje pohonnou jednotku. Nad již zazděné okno ho lze umístit dvojím způsobem, vždy tak, že je zvenku viditelný. Pokud již při stavbě, nebo už v projektu počítáme s umístěním lamelových boxů, lze tyto buď zakrýt omítkou – při umístění do hrany zdiva nad oknem, nebo dokonce do překladů nad oknem. Největší výrobci již s těmito možnostmi počítají a lze tak zakoupit překlady, s vyrobeným již přesným otvorem na umístění pohonu a lamelového boxu.

Nejužívanější je vnější umístění

Drtivá většina vnějších rolet je ale stále umisťována na starší domy, tedy dodatečně a jsou proto umístěny viditelně.